Objektif, Visi & Misi

Objektif dan Tanggungjawab (seperti yang termaktub di dalam enakmen penubuhan):

"Bagi memajukan pembangunan perusahaan pertanian termasuk penanaman padi di kawasan-kawasan dalam Negeri Pahang yang ditetapkan bagi maksud ini"

"Bagi menjalankan segala usaha-usaha sama ada secara langsung atau tidak langsung dengan membantu agensi-agensi lain di dalam memajukan pembangunan perusahaan pertanian termasuk penanaman padi;" dan

"Bagi membuat semua perkara-perkara lain dan benda-benda yang mustahak bagi menjalankan atau melakukan segala atau sebarang tugas-tugas dan kewajipan-kewajipan Lembaga."

 

Visi dan Misi

"Visi PKPP - Menjadi peneraju bagi Kerajaan Negeri di dalam bidang perusahaan pertanian serta bidang-bidang lain di dalam memacu Negeri Pahang menjadi Negeri Maju menjelang tahun 2020."

"Misi PKPP - Menjadi agensi yang dinamik dan progresif melalui penglibatan di dalam aktiviti-aktiviti yang produktif, berdaya saing dan menguntungkan." 

Paparan Terbaik Di IE 10.0, Mozilla Firefox 52.0 & Google Chrome 57.0 dengan resolusi 1360 x 768 
Dasar Keselamatan| Dasar Privasi | Penafian
Hak Cipta © 2019 PKPP